مسجد جامع اسفریز

 7 نظر
Khomeyni Shahr, Isfahan Province, Iran
رسانه اجتماعی انتخاب کنید 
شهر: خمینی‌شهر
منطقه اداری: استان اصفهان
کشور: ایران

در باره

مسجد جامع اسفریز در خمینی‌شهر قرار دارد. مسجد جامع اسفریز در مساجد فعالیت می کند.
دسترسی به صندلی چرخدار
بله
ردههای صفحه:مساجد.
کدهای ISIC:9491.

نامزدی رسانه های اجتماعی

تعداد بازدیدهای مسجد جامع اسفریز در گذر زمان

7 نظر

224466201820195192.12290.6420187547.88228.02019گوگل

درجه‌بندی میانگین برای مسجد جامع اسفریز در گذر زمان

مرور در طول زمان

11223344552017201820194132.82122.8120174.4370.0114.8820184.3607.18116.872019گوگل

رتبه بندی گوگل بر اساس تعداد ستاره ها

گوگل

012344380.0112.351105.9689.682197.3167.0014.6244.32014.6221.651 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره

مساجدنزدیک به مسجد جامع اسفریز

پیدا کردن کسب‌وکارهای مشابه در این نزدیکی
ویرایش بیزینس