صنایع لوستر ترکمن

 2 نظر
Isfahan Province, Khomeyni Shahr, Amir Kabir Rd, Iran
ساعت 
امروز · بسته بیشتر
رسانه اجتماعی انتخاب کنید 
شهر: خمینی‌شهر
منطقه اداری: استان اصفهان
کشور: ایران

در باره

صنایع لوستر ترکمن در خمینی‌شهر قرار دارد. صنایع لوستر ترکمن در فروشگاه های چراغ های روشنایی، فروشگاه های مبلمان، فروشگاه های قطعات الکترونیکی فعالیت می کند. شما می توانید از طریق این شماره با شرکت تماس بگیرید 0913 217 5355.
ردههای صفحه:فروشگاه های چراغ های روشنایی، خرده فروشی کامپیوتر، واحدهای جانبی، نرم افزار و تجهیزات مخابراتی در فروشگاه های تخصصی، فروشگاه های مبلمان.
کدهای ISIC:4741، 4759.

نامزدی رسانه های اجتماعی

تعداد بازدیدهای صنایع لوستر ترکمن در گذر زمان

2 نظر

1122201820192192.12228.020182547.88228.02019گوگل

درجه‌بندی میانگین برای صنایع لوستر ترکمن در گذر زمان

مرور در طول زمان

1122334455201820191192.12182.2320181547.88182.232019گوگل

فروشگاه های چراغ های روشنایینزدیک به صنایع لوستر ترکمن

پیدا کردن کسب‌وکارهای مشابه در این نزدیکی
ویرایش بیزینس