این فهرست بسته شده است.

تاکسی تلفنی الهیه پل قویون

 8 نظر
Urmia, West Azerbaijan Province, Iran
رسانه اجتماعی انتخاب کنید 
شهر: ارومیه
منطقه اداری: استان آذربایجان غربی
کشور: ایران

در باره

تاکسی تلفنی الهیه پل قویون در ارومیه قرار دارد. تاکسی تلفنی الهیه پل قویون در سایر تولیدات فعالیت می کند.
ردههای صفحه:سایر تولیدات که در جای دیگری طبقه بندی نشده.
کدهای ISIC:3290.

نامزدی رسانه های اجتماعی

تعداد بازدیدهای تاکسی تلفنی الهیه پل قویون در گذر زمان

8 نظر

22446688201520162019714.2363.5820157370.063.5820168725.778.772019گوگل

درجه‌بندی میانگین برای تاکسی تلفنی الهیه پل قویون در گذر زمان

مرور در طول زمان

11223344552015201620193.8132.82126.7720153.9370.0124.7920163.9607.18124.792019گوگل

سایر تولیداتنزدیک به تاکسی تلفنی الهیه پل قویون

پیدا کردن کسب‌وکارهای مشابه در این نزدیکی
ویرایش بیزینس