ایستگاه تاکسی خیابان جهاد

 1 نظر
West Azerbaijan Province, Shahin Dej, معلّم جنوبی، Iran
رسانه اجتماعی انتخاب کنید 
شهر: شاهین‌دژ
منطقه اداری: استان آذربایجان غربی
کشور: ایران

در باره

ایستگاه تاکسی خیابان جهاد در شاهین‌دژ قرار دارد. ایستگاه تاکسی خیابان جهاد در تاکسی، سایر تولیدات فعالیت می کند.
ردههای صفحه:تاکسی، سایر تولیدات که در جای دیگری طبقه بندی نشده.
کدهای ISIC:3290، 4922.

تاکسینزدیک به ایستگاه تاکسی خیابان جهاد

پیدا کردن کسب‌وکارهای مشابه در این نزدیکی
ویرایش بیزینس