بهترین از Al Mishkhāb - Cybo

جمعيت23189
زمان محلیشنبه 1:00
منطقه زمانیوقت عادی عربستان
طول و عرض جغرافیایی31.80437° / 44.4893°
کد پستی54006

زمین لرزه های اخیر در نزدیکی

بزرگی 3.0 و بیشتر
تاریخزماناندازهفاصلهعمقمحل سکونتارتباط دادن
1990/2/1921:554.691.4 کیلومتر37,600 مترIraqusgs.gov