Shex Raza Tallabani Park (شکس رازا تاللابانی پارک)

 14 نظر
شەقامی شەهید باقی، Chamchamal, Iraq
ساعت 
باز تا 23:59 بیشتر
رسانه اجتماعی انتخاب کنید 
شهر: چمچمال
منطقه اداری: استان سلیمانیه
کشور: عراق

در باره

Shex Raza Tallabani Park در چمچمال قرار دارد. Shex Raza Tallabani Park در خانه های تابستانی، کابین ها و استراحتگاه ها فعالیت می کند.
دسترسی به صندلی چرخدار
بله
خوب برای بچه ها
بله
ردههای صفحه:خانه های تابستانی، کابین ها و استراحتگاه ها.
کدهای ISIC:5510.

نامزدی رسانه های اجتماعی

تعداد بازدیدهای Shex Raza Tallabani Park در گذر زمان

14 نظر

33669912122016201720182019314.19353.2720165250.73290.64201710487.27134.04201814723.818.772019گوگل

درجه‌بندی میانگین برای Shex Raza Tallabani Park در گذر زمان

مرور در طول زمان

112233445520162017201820194.667103.17109.5420164.8281.06106.9620174.2458.94118.8520184.1636.83120.832019گوگل

رتبه بندی گوگل بر اساس تعداد ستاره ها

گوگل

01234567899380.0112.35155.2189.68295.8167.0155.2144.32155.2121.651 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره

خانه های تابستانی، کابین ها و استراحتگاه هانزدیک به Shex Raza Tallabani Park

پیدا کردن کسب‌وکارهای مشابه در این نزدیکی
ویرایش بیزینس