عمده فروشی پوشاک و منسوجات مشاغل بر اساس کشور و منطقه

مناطق يا ايالت‌هاي اداري در ترکیه

پرجمعیت‌ترین شهرها در عراق