باغ وحش ها و نمایشگاه های جانوران و گیاهان ابزی مشاغل بر اساس کشور و منطقه

مناطق يا ايالت‌هاي اداري در ترکیه

پرجمعیت‌ترین شهرها در عراق