مساجد در کد تلفن 778 افغانستان

1-9
دین و مذهب, مساجد
CCWC+6FG, chaknawri Road, Jalalabad, Afghanistan
4.0  · +93 77 888 7476+93 77 888 7476  · در حال حاظر باز کنید
دین و مذهب, مساجد
F3WV+WGM, Shaheed Mazari Rd, Kabul, Afghanistan
مساجد
H49J+GX6, Kabul, Afghanistan
مساجد
RGV5+4MX, Jaghatu, Afghanistan
مساجد
84CR+WPV, Mosahi, Afghanistan
5.0  · +93 77 888 8866+93 77 888 8866  · در حال حاظر باز کنید
مساجد
2J6F+GW9, قريه قيز قلعه، ولسوالي سياد،, Jar Quduq, Afghanistan
5.0  · +93 77 815 3847+93 77 815 3847  · در حال حاظر باز کنید
مساجد, آموزش و پرورش
952M+QM7, Unnamed Road, Mosahi, Afghanistan
مساجد
F3QM+8PF، دشت برچی، کابل، Kabul, Afghanistan
مساجد
AH1, Afghanistan
+93 77 859 5960+93 77 859 5960  · در حال حاظر باز کنید
1-9