به ترتیب:
پرچمِ عمان

بانک نتایجِ صحار | صفحه - 1

عمان >> باطنه >> صحار >> بانک
نمایش 1-10 از 28
1. Alliance Housing Bank - Sohar Branch
بانک، مدیریت شرکت. 0 مایل
PO Box 454 Tarif 321, Sohar
شهر: صحار
منطقه اداری: باطنه
کشور: عمان
تلفن: 26 843843
نمابر: 26 844936
وبگاه: www.alliance-housing.com
2. Oman International Bank SAOG
بانک، خدمات مالی. 0 مایل
P.O.Box: 45, Postal Code: 311
شهر: صحار
منطقه اداری: باطنه
کشور: عمان
تلفن: 840322
نمابر: 840323
رایانامه: oib-sah@oiboman.com
وبگاه: www.oiboman.com
3. National Bank Of Oman Saog ( Magan Branch
بانک، عمده فروشی کالاهای خانگی، سرویس های بیزینس، ماما ها. 0 مایل
Sohar; Falaj Al Qabail; 311
شهر: صحار
منطقه اداری: باطنه
کشور: عمان
تلفن: 843780
نمابر: 842344
وبگاه: nbo.co.om
4. Oman International Bank
بانک. 0 مایل
Falaj Al Qabail; Sohar; 322
شهر: صحار
منطقه اداری: باطنه
کشور: عمان
تلفن: 851220
نمابر: 851191
5. Bank Muscat Al Ahli, Al Omani SAOG
بانک. 0 مایل
Sohar; 311
شهر: صحار
منطقه اداری: باطنه
کشور: عمان
تلفن: 841784
نمابر: 841786
6. Commercial Bank Of Oman Ltd
بانک. 0 مایل
Sohar; 311
شهر: صحار
منطقه اداری: باطنه
کشور: عمان
تلفن: 842072
نمابر: 840072
7. Central Bank Of Oman
بانک. 0 مایل
Sohar; 311
شهر: صحار
منطقه اداری: باطنه
کشور: عمان
تلفن: 842122
نمابر: 842113
8. Bank Dhofar Al Omani, Al Fransi SAOC
بانک. 0 مایل
Sohar; 311
شهر: صحار
منطقه اداری: باطنه
کشور: عمان
تلفن: 840228
نمابر: 841229
9. Bank of Oman, Bahrain and Kuwait SAOG
بانک. 0 مایل
Sohar; 311
شهر: صحار
منطقه اداری: باطنه
کشور: عمان
تلفن: 844311
نمابر: 844311
10. Oman Arab Bank SAOC
بانک. 0 مایل
Sohar; 311
شهر: صحار
منطقه اداری: باطنه
کشور: عمان
تلفن: 842378
نمابر: 842377
صفحه‌ها: 1 2 3