پرچمِ ایران

متخصص اورولوژی در تبریز

ایران >> استان آذربایجان شرقی >> تبریز >> متخصص اورولوژی
نمایش 1-10 از 33
به ترتیب:
1.

Golddentalcompany

بهداشت و پزشکی. 1 مایل
Golpark Faz2 Block 28 Second Floor
شهر:تبریز
پستی:51576449
منطقه اداری:استان آذربایجان شرقی
کشور: ایران
تلفن: 0411 657 7764
2.

Dosodono Trading Co.

بهداشت و پزشکی. 1 مایل
Next To Dr. Mohajeris Drugstore, 222 Bldg
شهر:تبریز
منطقه اداری:استان آذربایجان شرقی
کشور: ایران
تلفن: 0411 330 9735
3.

Interpet Clinic

بهداشت و پزشکی. 4 مایل
Milani Trade Center-Great Square-Kooye Valiasr
شهر:تبریز
منطقه اداری:استان آذربایجان شرقی
کشور: ایران
تلفن: 0411 333 3038
4.

Dr . Rezai

دندانپزشکان. 1 مایل
Emam, Tabriz, Iran
شهر:مرند
منطقه اداری:استان آذربایجان شرقی
کشور: ایران
تلفن: 0411 334 5275
5.

Dr. Eissa Mohammad Zade

دندانپزشکان. 1 مایل
Tabriz, Iran
شهر:مرند
منطقه اداری:استان آذربایجان شرقی
کشور: ایران
تلفن: 0411 555 0270
6.

محمد رضا معینی

دندانپزشکان. 1 مایل
Hefdah-e-Shahrivar, Tabriz, Iran
شهر:مرند
منطقه اداری:استان آذربایجان شرقی
کشور: ایران
تلفن: 5532233
7.

Haleh Khalilollah

دندانپزشکان. 1 مایل
Pastor-e-Jadid, Tabriz, Iran
شهر:مرند
منطقه اداری:استان آذربایجان شرقی
کشور: ایران
وبگاه: www.drkhalilollah.com
8.

Hospital

بیمارستان. 1 مایل
Tabriz, Iran
شهر:مرند
منطقه اداری:استان آذربایجان شرقی
کشور: ایران
9.

Sina Hospital

بیمارستان. 1 مایل
Tabriz, Iran
شهر:مرند
منطقه اداری:استان آذربایجان شرقی
کشور: ایران
10.

Emam Reza Hospital

بیمارستان. 1 مایل
Tabriz, Iran
شهر:مرند
منطقه اداری:استان آذربایجان شرقی
کشور: ایران
صفحه‌ها: 1 2 3 4