متخصصین پوست نتایجِ ارومیه | صفحه - 1

صفحه‌ها: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
·
به ترتیب:
1. Pakdis Co
تمام مواد غذایی و آشامیدنی، رستوران ها، مدیریت شرکت، سرویس های بیزینس، بهداشت و پزشکی.
0 بررسی
3rd Km Darya Road
شهر: ارومیه
پستی: 57351-98111
منطقه اداری: استان آذربایجان غربی
کشور: ایران
تلفن: +98 441 235 4002
نمابر: +98 441 235 4006
وبگاه: www.pakdisco.com

فاصله: 0 مایل
2. Pakdis Co
عمده فروشی مواد کشاورزی، عمده فروشی ماشین آلات، تمام مواد غذایی و آشامیدنی، رستوران ها، بهداشت و پزشکی.
0 بررسی
Km 3 darya road Urmia. Iran
شهر: ارومیه
پستی: 5735198111
منطقه اداری: استان آذربایجان غربی
کشور: ایران
تلفن: +98 441 235 6034
نمابر: +98 441 235 6034
وبگاه: www.sundis.ir

فاصله: 0 مایل
3. Yuksekova Devlet Hastanesi
بیمارستان.
0 بررسی
İnanlı Köyü Mevki, Van Yolu, Yüksekova Merkez/Hakkari, Turkey
شهر: Yuksekova
منطقه اداری: استان حکاری
کشور: ترکیه
تلفن: +90 438 351 1152

فاصله: 43 مایل
4. Özel Yüksekova Hastanesi
بهداشت و پزشکی، بیمارستان، سالن های زیبایی.
0 بررسی
Yüksekova Devlet Hastanesi Yüksekova, Hakkari, Turkey
شهر: Yuksekova
منطقه اداری: استان حکاری
کشور: ترکیه
تلفن: +90 438 351 1152
وبگاه: www.yuksekovadh.gov.tr

فاصله: 43 مایل
5. Hakkari Devlet Hastanesi
بهداشت و پزشکی، بیمارستان، سالن های زیبایی.
0 بررسی
Pehlivan Mh., 30000 Hakkari, Turkey
شهر: حکاری
پستی: 30000
منطقه اداری: استان حکاری
کشور: ترکیه
تلفن: +90 438 211 6067
نمابر: +90 438 211 7273
وبگاه: www.hakkaridh.gov.tr

فاصله: 73 مایل
6. DOGU HVAC Equipments
فروشگاه‌های چندقسمتی، سایر موارد مورد نیاز برای رزرو در مسافرت، رستوران ها، بهداشت و پزشکی، خدمات شخصی.
0 بررسی
ITOB O. S. B. 219 Ada No: 19
پستی: 35220
کشور: ترکیه
تلفن: +90 232 799 0240
نمابر: +90 232 799 0244
وبگاه: www.doguhvac.com

فاصله: 32 مایل
7. Women\x27s Health Care Associates P.C.
بهداشت و پزشکی.
0 بررسی
Women\x27s Health Care Associates P.C., 7720 S Broadway, Suite 440, Littleton, co 80122
شهر: مراغه
منطقه اداری: استان آذربایجان شرقی
کشور: ایران
تلفن: 7205418706
وبگاه: www.www.womenshealthcareassociatespc.com

فاصله: 65 مایل
8. مرکز توانبخشی نیکان - معلولان روانی مراغه
بیمارستان.
0 بررسی
جاده روستای طالب خان, Maragheh, Iran
شهر: مراغه
منطقه اداری: استان آذربایجان شرقی
کشور: ایران
تلفن: +98 421 224 1744
وبگاه: www.neakan.com

فاصله: 65 مایل
9. مرکز توانبخشی نیکان - معلولان روانی مراغه
بیمارستان.
0 بررسی
جاده روستای طالب خان, Maragheh, Iran
شهر: میاندوآب
منطقه اداری: استان آذربایجان غربی
کشور: ایران
تلفن: +98 421 224 1744
وبگاه: www.neakan.com

فاصله: 69 مایل
10. بیمارستان نبی اکرم
بیمارستان.
0 بررسی
Oshnaviyeh, Iran
شهر: مهاباد
منطقه اداری: استان آذربایجان غربی
کشور: ایران
تلفن: +98 444 562 2302

فاصله: 65 مایل
صفحه‌ها: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10