پرچمِ ایران

متخصصین پوست در ارومیه

نمایش 1-10 از 89
به ترتیب:
1.

Pakdis Co

بهداشت و پزشکی، رستوران ها، مدیریت شرکت. 0 مایل
3rd Km Darya Road
شهر:ارومیه
پستی:57351-98111
منطقه اداری:استان آذربایجان غربی
کشور: ایران
تلفن: 0441 235 4002
وبگاه
2.

Pakdis Co

بهداشت و پزشکی، رستوران ها، تمام مواد غذایی و آشامیدنی. 0 مایل
Km 3 darya road Urmia. Iran
شهر:ارومیه
پستی:5735198111
منطقه اداری:استان آذربایجان غربی
کشور: ایران
تلفن: 0441 235 6034
وبگاه
3.

درمانگاه استادان

بهداشت و پزشکی. 2 مایل
دانشكده
شهر:ارومیه
منطقه اداری:استان آذربایجان غربی
کشور: ایران
4.

Dr. Shahidi Dental Clinic | دندان‌پزشکی دکتر شهیدی

دندانپزشکان. 1 مایل
Milad-e Noor Bldg., Khan Babakhan St.
North Khayam St.
شهر:ارومیه
منطقه اداری:استان آذربایجان غربی
کشور: ایران
تلفن: 0441 224 5565
5.

Labratovar

دندانپزشکان. 1 مایل
ارتش، نرسيده به پنجراه، جنب زيرگذر
شهر:ارومیه
منطقه اداری:استان آذربایجان غربی
کشور: ایران
تلفن: 0937 265 2269
6.

بيمارستان 523 ارتش, استادان

بیمارستان. 1 مایل
Urmia.bargh S.t
Bargh S.t
شهر:ارومیه
پستی:57167
منطقه اداری:استان آذربایجان غربی
کشور: ایران
7.

درمانگاه سيدالشهدا

بیمارستان. 0 مایل
شهر:ارومیه
منطقه اداری:استان آذربایجان غربی
کشور: ایران
8.

مطب دکتر مصطفی زاده

دندانپزشکان. 2 مایل
Iran
Sheykhtappeh
شهر:ارومیه
پستی:12345
منطقه اداری:استان آذربایجان غربی
کشور: ایران
9.

مركز فيزيوتراپي بيمارستان عارفيان

بیمارستان. 1 مایل
شهر:ارومیه
منطقه اداری:استان آذربایجان غربی
کشور: ایران
10.

بیمارستان سیدالشهداء

بیمارستان. 1 مایل
7تیر
شهر:ارومیه
منطقه اداری:استان آذربایجان غربی
کشور: ایران
صفحه‌ها: 1 2 3 4 5 6 7 8 9