به ترتیب:
پرچمِ ایران

متخصصین پوست نتایجِ ارومیه | صفحه - 1

نمایش 1-10 از 100
1. Pakdis Co
بهداشت و پزشکی. 0 مایل
3rd Km Darya Road
شهر: ارومیه
منطقه اداری: استان آذربایجان غربی
کشور: ایران
تلفن: 0441 235 4002
وبگاه: www.pakdisco.com
2. Pakdis Co
بهداشت و پزشکی. 0 مایل
Km 3 darya road Urmia. Iran
شهر: ارومیه
منطقه اداری: استان آذربایجان غربی
کشور: ایران
تلفن: 0441 235 6034
وبگاه: www.sundis.ir
3. Yuksekova Devlet Hastanesi
بیمارستان. 43 مایل
İnanlı Köyü Mevki, Van Yolu, Yüksekova Merkez/Hakkari, Turkey
شهر: Yuksekova
منطقه اداری: استان حکاری
کشور: ترکیه
تلفن: (0438) 351 1152
4. Özel Yüksekova Hastanesi
بیمارستان. 43 مایل
Yüksekova Devlet Hastanesi Yüksekova, Hakkari, Turkey
شهر: Yuksekova
منطقه اداری: استان حکاری
کشور: ترکیه
تلفن: (0438) 351 1152
وبگاه: www.yuksekovadh.gov.tr
5. Hakkari Devlet Hastanesi
بیمارستان. 73 مایل
Pehlivan Mh., 30000 Hakkari, Turkey
شهر: حکاری
منطقه اداری: استان حکاری
کشور: ترکیه
تلفن: (0438) 211 6067
وبگاه: www.hakkaridh.gov.tr
6. Women\x27s Health Care Associates P.C.
بهداشت و پزشکی. 65 مایل
Women\x27s Health Care Associates P.C., 7720 S Broadway, Suite 440, Littleton, co 80122
شهر: مراغه
منطقه اداری: استان آذربایجان شرقی
کشور: ایران
تلفن: 7205418706
وبگاه: www.www.womenshealthcareassociatespc.com
7. بیمارستان حضرت فاطمه زهرا(س)
بیمارستان. 65 مایل
Pezeshk, Piranshahr, Iran
شهر: مهاباد
منطقه اداری: استان آذربایجان غربی
کشور: ایران
تلفن: 62618200443
8. Dr Habibzadeh Clinical Center
بیمارستان. 65 مایل
خیابان صلاح الدین ایوبی غربی, Mahābād, Iran
شهر: مهاباد
منطقه اداری: استان آذربایجان غربی
کشور: ایران
تلفن: 0442 224 2227
9. بیمارستان اگریقاش
بیمارستان. 65 مایل
Egrighash, Iran
شهر: مهاباد
منطقه اداری: استان آذربایجان غربی
کشور: ایران
تلفن: 0442 357 3339
10. بیمارستان نبی اکرم
بیمارستان. 65 مایل
Oshnaviyeh, Iran
شهر: مهاباد
منطقه اداری: استان آذربایجان غربی
کشور: ایران
تلفن: 0444 562 2302
صفحه‌ها: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10