به ترتیب:
پرچمِ ایران

شرکت های سیار نتایجِ آذرشهر | صفحه - 1

نمایش 1-10 از 100
1.

Iran Tractor Mfg Group Co

اجاره کامیون و تریلر. 28 مایل
Sardroud Rd.; Tabriz
شهر: تبریز
منطقه اداری: استان آذربایجان شرقی
کشور: ایران
تلفن: 41440060
2.

Kaljar International Transportation Co.

حمل و نقل باری / تجاری. 28 مایل
No. 562, Kosar Building, Resalat Ave.
شهر: تبریز
منطقه اداری: استان آذربایجان شرقی
کشور: ایران
تلفن: 0411 445 0359
وبگاه: www.kaljar.com
3.

Saray Co.

حمل و نقل باری / تجاری. 28 مایل
Tabriz
شهر: تبریز
منطقه اداری: استان آذربایجان شرقی
کشور: ایران
تلفن: 0411 334 1145
4.

KKT Commercial Vehicle Systems

حمل و نقل باری / تجاری، خدمات مالی. 28 مایل
No.2, Ettehad Passage, Diesel Abad
شهر: تبریز
منطقه اداری: استان آذربایجان شرقی
کشور: ایران
تلفن: 0411 447 5578
وبگاه: www.kkt.ir
5.

Rkd Co

حمل و نقل باری / تجاری، سایر موارد مورد نیاز برای رزرو در مسافرت. 28 مایل
Valiasr No 22
شهر: تبریز
منطقه اداری: استان آذربایجان شرقی
کشور: ایران
تلفن: 0411 381 1719
6.

Talay Sabz Safa

سایر فعالیت های حمل و نقل. 28 مایل
Joumhoury-E-Eslami, Safi Bazar
شهر: تبریز
منطقه اداری: استان آذربایجان شرقی
کشور: ایران
تلفن: 0411 524 3418
وبگاه: www.talaysabzsafa.com
7.

Waggon Pars Co

حمل و نقل باری / تجاری، کرایه خودرو. 0 مایل
Po Box 14155/5814, No. 10, Azar Shahr St.; South Kharadmand Ave.; 15848, Tehran
شهر: آذرشهر
منطقه اداری: استان آذربایجان شرقی
کشور: ایران
تلفن: 021 884 8339
8.

Hamad Co

سایر فعالیت های حمل و نقل. 28 مایل
No, 31. North Artesh Ave
شهر: تبریز
منطقه اداری: استان آذربایجان شرقی
کشور: ایران
تلفن: 0411 523 7040
9.

Pnaco

سایر فعالیت های حمل و نقل. 28 مایل
No.12, 3rd Floor, Shariati Bazar, Imam St., Tabriz, Iran
شهر: تبریز
منطقه اداری: استان آذربایجان شرقی
کشور: ایران
تلفن: 0411 554 5945
وبگاه: www.pna.ir
10.

Aast

سایر فعالیت های حمل و نقل. 28 مایل
No. 69-Khagani. Complx-Khagani. St
شهر: تبریز
منطقه اداری: استان آذربایجان شرقی
کشور: ایران
تلفن: 0411 334 4660
وبگاه: www.aast.ir
صفحه‌ها: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10