پرچمِ ایران

شرکت های سیار در آذرشهر

نمایش 1-10 از 100
به ترتیب:
1.

Iran Tractor Mfg Group Co

اجاره کامیون و تریلر. 21 مایل
Sardroud Rd.; Tabriz
شهر:تبریز
منطقه اداری:استان آذربایجان شرقی
کشور: ایران
تلفن: 41440060
2.

Kaljar International Transportation Co.

حمل و نقل باری / تجاری. 28 مایل
No. 562, Kosar Building, Resalat Ave.
شهر:تبریز
پستی:5157614313
منطقه اداری:استان آذربایجان شرقی
کشور: ایران
تلفن: 0411 445 0359
وبگاه: www.kaljar.com
3.

KKT Commercial Vehicle Systems

حمل و نقل باری / تجاری، خدمات مالی. 28 مایل
No.2, Ettehad Passage, Diesel Abad
شهر:تبریز
پستی:58818
منطقه اداری:استان آذربایجان شرقی
کشور: ایران
تلفن: 0411 447 5578
وبگاه: www.kkt.ir
4.

Saray Co.

حمل و نقل باری / تجاری. 28 مایل
Tabriz
شهر:تبریز
منطقه اداری:استان آذربایجان شرقی
کشور: ایران
تلفن: 0411 334 1145
5.

Tak Zarf Plastic Industries

سایر فعالیت های حمل و نقل. 6 مایل
Salimi Industrial Zone
شهر:تبریز
پستی:0
منطقه اداری:استان آذربایجان شرقی
کشور: ایران
تلفن: 0412 432 8560
وبگاه: www.takzarfplastic.com
6.

Rkd Co

حمل و نقل باری / تجاری، سایر موارد مورد نیاز برای رزرو در مسافرت. 29 مایل
Valiasr No 22
شهر:تبریز
پستی:21
منطقه اداری:استان آذربایجان شرقی
کشور: ایران
تلفن: 0411 381 1719
7.

Talay Sabz Safa

سایر فعالیت های حمل و نقل. 28 مایل
Joumhoury-E-Eslami, Safi Bazar
شهر:تبریز
پستی:12345
منطقه اداری:استان آذربایجان شرقی
کشور: ایران
تلفن: 0411 524 3418
وبگاه: www.talaysabzsafa.com
8.

Hamad Co

سایر فعالیت های حمل و نقل. 28 مایل
No, 31. North Artesh Ave
شهر:تبریز
پستی:51334534
منطقه اداری:استان آذربایجان شرقی
کشور: ایران
تلفن: 0411 523 7040
9.

Pnaco

سایر فعالیت های حمل و نقل. 27 مایل
No.12, 3rd Floor, Shariati Bazar, Imam St., Tabriz, Iran
شهر:تبریز
پستی:51337
منطقه اداری:استان آذربایجان شرقی
کشور: ایران
تلفن: 0411 554 5945
وبگاه: www.pna.ir
10.

Aast

سایر فعالیت های حمل و نقل. 28 مایل
No. 69-Khagani. Complx-Khagani. St
شهر:تبریز
پستی:5163935431
منطقه اداری:استان آذربایجان شرقی
کشور: ایران
تلفن: 0411 334 4660
وبگاه: www.aast.ir
صفحه‌ها: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10