به ترتیب:
پرچمِ عراق

قانون کار و استخدام نتایجِ سوران (اربیل) | صفحه - 1

عراق >> استان سلیمانیه >> سوران (اربیل) >> قانون کار و استخدام
نمایش 1-10 از 39
1. المحامي مصطفى العزاوي
وکلای حقوقی. 138 مایل
Al-A'amiriya, Baghdad Al-A'amiriya, Irak
شهر: بغداد
منطقه اداری: استان بغداد
کشور: عراق
تلفن: 0770 724 2428
وبگاه: mustafairaq.wordpress.com
2. Yüksekova Noter
وکلای حقوقی، دفتر اسناد رسمی. 159 مایل
CENGIZ TOPEL CAD. SEFALILAR ISM. K:1 NO:5 30300 YÜKSEKOVA, Hakkari
شهر: Yuksekova
منطقه اداری: استان حکاری
کشور: ترکیه
تلفن: (0438) 351 2576
3. The Iraqi-American Service Company
وکلای حقوقی. 138 مایل
AlNaser Square Tunis st st23 Sec101 Buil 38 Taha building
شهر: بغداد
منطقه اداری: استان بغداد
کشور: عراق
تلفن: 8821663225645
وبگاه: www.iraqi-americanservices.com
4. Representative Residant Of The Development Program
وکلای حقوقی، خدمات ساخت و ساز فنی. 138 مایل
Po Box 2048, Baghdad
شهر: بغداد
منطقه اداری: استان بغداد
کشور: عراق
تلفن: 01 887 4321
5. Advocate Ali Ahmed Riyadh Al Murad
وکلای حقوقی. 138 مایل
Baghdad - Karrada
شهر: بغداد
منطقه اداری: استان بغداد
کشور: عراق
تلفن: 0790 190 5181
6. Rubbuabaghdad
وکلای حقوقی، حسابداران، خدمات مالی، مدیریت عمومی، خدمات شخصی. 138 مایل
Sina St, 18
شهر: بغداد
منطقه اداری: استان بغداد
کشور: عراق
تلفن: 0790 611 2477
وبگاه: rubbuabaghdad.com
7. Mohammed zaher alimam comp.for constrution.
وکلای حقوقی. 138 مایل
Hay Almagreb M 306 St 14 B61
شهر: بغداد
منطقه اداری: استان بغداد
کشور: عراق
تلفن: 54378415419267
8. Musaed Taha Huwayesh
وکلای حقوقی، پمپ بنزین، قایق، خدمات ساخت و ساز فنی، طراحی تخصصی. 138 مایل
Po Box 28108; Al Ameriya; Baghdad
شهر: بغداد
منطقه اداری: استان بغداد
کشور: عراق
تلفن: 01 556 6616
9. Embassy Of The Republic Of Malaysia
وکلای حقوقی، فروشگاه های لوازم التحریر و ملزومات اداره ها و دفاتر، کارگزاران دولتی، سفارتخانه ها و کنسولگری ها، نهادهای بین المللی چند دولتی. 138 مایل
Mahalla 915, Zukak 22, House No 17; Hai Al-jame'ah, Jadiriyah; Baghdad
شهر: بغداد
منطقه اداری: استان بغداد
کشور: عراق
تلفن: 01 776 5909
10. Embassy Of The Republic Of Turkey ( Turkish Embassy
وکلای حقوقی، فروشگاه های لوازم التحریر و ملزومات اداره ها و دفاتر، کارگزاران دولتی، سفارتخانه ها و کنسولگری ها، نهادهای بین المللی چند دولتی. 138 مایل
Po Box 14001; 2/8 Waziriyah; Baghdad
شهر: بغداد
منطقه اداری: استان بغداد
کشور: عراق
تلفن: 01 222 0021
صفحه‌ها: 1 2 3 4