قانون کار و استخدام نتایجِ سوران (اربیل) | صفحه - 1

پرچمِ عراق عراق >> استان سلیمانیه >> سوران (اربیل) >> قانون کار و استخدام
صفحه‌ها: 1 2 3 4
·
به ترتیب:
1. المحامي مصطفى العزاوي
وکلای حقوقی.
0 بررسی
Al-A'amiriya, Baghdad Al-A'amiriya, Irak
شهر: بغداد
پستی: AL-A'AMIRIYA
منطقه اداری: استان بغداد
کشور: عراق
تلفن: +964 770 724 2428
رایانامه: livele_m@yahoo.com
وبگاه: mustafairaq.wordpress.com

فاصله: 138 مایل
2. Yüksekova Noter
دفتر اسناد رسمی، وکلای حقوقی.
0 بررسی
CENGIZ TOPEL CAD. SEFALILAR ISM. K:1 NO:5 30300 YÜKSEKOVA, Hakkari
شهر: Yuksekova
منطقه اداری: استان حکاری
کشور: ترکیه
تلفن: +90 438 351 2576
نمابر: +90 438 351 2576

فاصله: 159 مایل
3. The Iraqi-American Service Company
وکلای حقوقی.
0 بررسی
AlNaser Square Tunis st st23 Sec101 Buil 38 Taha building
شهر: بغداد
منطقه اداری: استان بغداد
کشور: عراق
تلفن: 8821663225645
نمابر: 873763074986
رایانامه: mazin@iraqi-americanservices.com
وبگاه: www.iraqi-americanservices.com

فاصله: 138 مایل
4. Rubbuabaghdad
حسابداران، خدمات مالی، وکلای حقوقی، مدیریت عمومی، خدمات شخصی.
0 بررسی
Sina St, 18
شهر: بغداد
پستی: 964
منطقه اداری: استان بغداد
کشور: عراق
تلفن: +964 790 611 2477
نمابر: +964 790 146 8096
وبگاه: rubbuabaghdad.com

فاصله: 138 مایل
5. Advocate Ali Ahmed Riyadh Al Murad
وکلای حقوقی.
0 بررسی
Baghdad - Karrada
شهر: بغداد
منطقه اداری: استان بغداد
کشور: عراق
تلفن: +964 790 190 5181
نمابر: +964 1 719 7350

فاصله: 138 مایل
6. Representative Residant Of The Development Program
خدمات ساخت و ساز فنی، وکلای حقوقی.
0 بررسی
Po Box 2048, Baghdad
شهر: بغداد
منطقه اداری: استان بغداد
کشور: عراق
تلفن: +964 1 887 4321

فاصله: 138 مایل
7. Mohammed zaher alimam comp.for constrution.
وکلای حقوقی.
0 بررسی
Hay Almagreb M 306 St 14 B61
شهر: بغداد
منطقه اداری: استان بغداد
کشور: عراق
تلفن: 54378415419267
نمابر: 5426298

فاصله: 138 مایل
8. WTR General Contracting Co.Ltd
ساخت و ساز، وکلای حقوقی، مدیریت عمومی.
0 بررسی
Sadoon St. Tahrir Sq. Mirjan Bldg. #123
شهر: بغداد
منطقه اداری: استان بغداد
کشور: عراق
تلفن: +964 790 190 7021
نمابر: 8153622
رایانامه: wtr@kadowgroup.com
وبگاه: www.kadowgroup.com

فاصله: 138 مایل
9. Musaed Taha Huwayesh
پمپ بنزین، قایق، خدمات ساخت و ساز فنی، طراحی تخصصی، وکلای حقوقی.
0 بررسی
Po Box 28108; Al Ameriya; Baghdad
شهر: بغداد
منطقه اداری: استان بغداد
کشور: عراق
تلفن: +964 1 556 6616
نمابر: +964 1 555 5382

فاصله: 138 مایل
10. Embassy Of The Republic Of Turkey ( Turkish Embassy
فروشگاه های لوازم التحریر و ملزومات اداره ها و دفاتر، وکلای حقوقی، کارگزاران دولتی، سفارتخانه ها و کنسولگری ها، نهادهای بین المللی چند دولتی.
0 بررسی
Po Box 14001; 2/8 Waziriyah; Baghdad
شهر: بغداد
منطقه اداری: استان بغداد
کشور: عراق
تلفن: +964 1 222 0021
نمابر: +964 1 222 8353

فاصله: 138 مایل
صفحه‌ها: 1 2 3 4