پرچمِ عراق

سایر مراکز خرید در اربیل

عراق >> استان اربیل >> اربیل >> سایر مراکز خرید
نمایش 1-10 از 24
به ترتیب:
1.

Aya Super Market

فروشگاه های مواد غذایی و سوپر مارکت ها. 0 مایل
Brayati District-Beside Baqlan Mosq
شهر:اربیل
منطقه اداری:استان اربیل
کشور: عراق
2.

Modern City Super Market

فروشگاه های مواد غذایی و سوپر مارکت ها. 2 مایل
Koya St.
شهر:اربیل
منطقه اداری:استان اربیل
کشور: عراق
3.

Zanko Pharmacy

داروخانه ها. 0 مایل
Choly St.
شهر:اربیل
منطقه اداری:استان اربیل
کشور: عراق
4.

Hawkary Pharmaceuticals Co Ltd

داروخانه ها. 0 مایل
Doctors Street
شهر:اربیل
منطقه اداری:استان اربیل
کشور: عراق
تلفن: 0750 445 9726
5.

Erbil International Fair

خرید، فروشگاه سخت افزار. 2 مایل
Erbil International Fairground
Sami Abdulrahman Park, Erbil
شهر:اربیل
منطقه اداری:استان اربیل
کشور: عراق
تلفن: 6625544550
وبگاه: www.erbilfair.com
6.

Baban Group

فروشگاه های قطعات الکترونیکی. 0 مایل
Sultan Mozaffarya Street
شهر:اربیل
منطقه اداری:استان اربیل
کشور: عراق
تلفن: 652223899
وبگاه: www.babangroup.com
7.

Shkar

فروشگاه های قطعات الکترونیکی. 1 مایل
30 Meter
شهر:اربیل
منطقه اداری:استان اربیل
کشور: عراق
تلفن: 066 222 0005
8.

Al Rayhana Center

فروشگاه های قطعات الکترونیکی. 1 مایل
Brayaty
شهر:اربیل
پستی:12345
منطقه اداری:استان اربیل
کشور: عراق
تلفن: 0750 416 8121
9.

Abu Shahab City

رستوران ها. 2 مایل
40 Meter St, Arbil, Irak
شهر:اربیل
منطقه اداری:استان اربیل
کشور: عراق
10.

Human Health Medical Company

داروخانه ها، خرید. 4 مایل
Ainkawa Street
شهر:اربیل
پستی:55555
منطقه اداری:استان اربیل
کشور: عراق
تلفن: 066 256 1345
صفحه‌ها: 1 2 3