یمن | کد تلفن

کد تلفن اطلاعات در مورد یمنکد تلفن در یمن

    پيش‌شماره كشور: +967

کد تلفن شهر یا ماموریت منطقه اداری یا نوع ماموریت کشور یا منطقه جمعیت شهر منطقه زمانی زمان ساعت هماهنگ جهانی
1 صنعا صنعا یمن 1,9 میلیون وقت عربستان 12:37 پنجشنبه UTC+03
2 عدن (شهر) استان عدن یمن 550602 وقت عربستان 12:37 پنجشنبه UTC+03
3 حدیده (شهر) حدیده (استان) یمن 617871 وقت عربستان 12:37 پنجشنبه UTC+03
4 Ta`izz تعز (استان) یمن 615222 وقت عربستان 12:37 پنجشنبه UTC+03
5 مکلا حضرموت یمن 258132 وقت عربستان 12:37 پنجشنبه UTC+03
6 Jawf al Maqbabah ابین (استان) یمن 14175 وقت عربستان 12:37 پنجشنبه UTC+03
7 `Amran عمران (استان) یمن 90792 وقت عربستان 12:37 پنجشنبه UTC+03
70 Y موبايل یمن وقت عربستان 12:37 پنجشنبه UTC+03
71 Sabafon موبايل یمن وقت عربستان 12:37 پنجشنبه UTC+03
73 MTN موبايل یمن وقت عربستان 12:37 پنجشنبه UTC+03
77 Yemenmobile موبايل یمن وقت عربستان 12:37 پنجشنبه UTC+03
صفحه 1