کانادا | کد پستی | کد تلفن

کد تلفن اطلاعات در مورد کاناداکد تلفن در کانادا

    پيش‌شماره كشور: +1

کد تلفن شهر یا ماموریت منطقه اداری یا نوع ماموریت کشور یا منطقه جمعیت شهر منطقه زمانی زمان ساعت هماهنگ جهانی
204 وینیپگ مانیتوبا کانادا 632063 وقت مرکز امریکا 21:24 یکشنبه UTC-05
226 کانادا وقت شرق امریکا 22:24 یکشنبه UTC-04
236 کانادا وقت غرب امریکا 19:24 یکشنبه UTC-07
249 کانادا وقت شرق امریکا 22:24 یکشنبه UTC-04
250 ویکتوریا، بریتیش کلمبیا بریتیش کلمبیا کانادا 289625 وقت غرب امریکا 19:24 یکشنبه UTC-07
257 کانادا
263 کانادا
273 کانادا
289 کانادا وقت شرق امریکا 22:24 یکشنبه UTC-04
306 رجاینا ساسکاچوان کانادا 176183 وقت مرکز امریکا 20:24 یکشنبه UTC-06
343 کانادا
354 کانادا
365 کانادا وقت شرق امریکا 22:24 یکشنبه UTC-04
367 کانادا
368 کانادا
382 کانادا
387 کانادا
403 کالگری آلبرتا کانادا 1,0 میلیون وقت کوهستانی امریکا 20:24 یکشنبه UTC-06
416 تورنتو انتاریو کانادا 4,6 میلیون وقت شرق امریکا 22:24 یکشنبه UTC-04
418 کبک (شهر) کبک (استان) کانادا 528595 وقت شرق امریکا 22:24 یکشنبه UTC-04
428 کانادا
431 کانادا
437 کانادا وقت شرق امریکا 22:24 یکشنبه UTC-04
438 کانادا وقت شرق امریکا 22:24 یکشنبه UTC-04
450 کبک (استان) کانادا وقت شرق امریکا 22:24 یکشنبه UTC-04
460 کانادا
468 کانادا
474 کانادا
487 کانادا
506 نیوبرانزویک کانادا وقت آتلانتیک 23:24 یکشنبه UTC-03
514 مونترآل کبک (استان) کانادا 3,3 میلیون وقت شرق امریکا 22:24 یکشنبه UTC-04
519 انتاریو کانادا وقت شرق امریکا 22:24 یکشنبه UTC-04
537 کانادا
548 کانادا
568 کانادا
579 کانادا وقت شرق امریکا 22:24 یکشنبه UTC-04
581 کانادا
584 کانادا
587 کانادا وقت کوهستانی امریکا 20:24 یکشنبه UTC-06
600 کانادا
604 ونکوور بریتیش کلمبیا کانادا 1,8 میلیون وقت غرب امریکا 19:24 یکشنبه UTC-07
613 اتاوا انتاریو کانادا 812129 وقت شرق امریکا 22:24 یکشنبه UTC-04
639 کانادا وقت مرکز امریکا 21:24 یکشنبه UTC-05
647 کانادا
672 کانادا
683 کانادا
705 انتاریو کانادا وقت شرق امریکا 22:24 یکشنبه UTC-04
709 St. John's نیوفاندلند و لابرادور کانادا 99182 وقت نیوفاندلند 23:54 یکشنبه UTC-02:30
742 کانادا
753 کانادا
صفحه 1 بعدی