عراق | کد پستی | کد تلفن

کد تلفن اطلاعات در مورد عراق


کد تلفن در عراق

    پيش‌شماره كشور: +964

کد تلفن شهر یا ماموریت منطقه اداری یا نوع ماموریت کشور یا منطقه جمعیت شهر منطقه زمانی زمان ساعت هماهنگ جهانی
1 بغداد استان بغداد عراق 5,7 میلیون وقت عربستان 13:34 یکشنبه UTC+03
21 تکریت استان صلاح‌الدین عراق 42477 وقت عربستان 13:34 یکشنبه UTC+03
23 Al Kut استان واسط عراق 315162 وقت عربستان 13:34 یکشنبه UTC+03
24 رمادی استان انبار عراق 274539 وقت عربستان 13:34 یکشنبه UTC+03
25 بعقوبه استان دیاله عراق 152550 وقت عربستان 13:34 یکشنبه UTC+03
30 حله استان بابل عراق 289709 وقت عربستان 13:34 یکشنبه UTC+03
32 کربلا استان کربلا عراق 434450 وقت عربستان 13:34 یکشنبه UTC+03
33 نجف استان نجف عراق 482576 وقت عربستان 13:34 یکشنبه UTC+03
36 Al Basrat al Qadimah استان بصره عراق 2,0 میلیون وقت عربستان 13:34 یکشنبه UTC+03
37 سماوه استان مثنی عراق 152890 وقت عربستان 13:34 یکشنبه UTC+03
40 بصره استان بصره عراق 2,6 میلیون وقت عربستان 13:34 یکشنبه UTC+03
42 ناصریه استان ذی‌قار عراق 400249 وقت عربستان 13:34 یکشنبه UTC+03
43 عماره استان میسان عراق 323302 وقت عربستان 13:34 یکشنبه UTC+03
50 کرکوک استان کرکوک عراق 601433 وقت عربستان 13:34 یکشنبه UTC+03
53 سلیمانیه (شهر) استان سلیمانیه عراق 723170 وقت عربستان 13:34 یکشنبه UTC+03
60 موصل استان نینوا عراق 1,7 میلیون وقت عربستان 13:34 یکشنبه UTC+03
62 دهوک استان دهوک عراق وقت عربستان 13:34 یکشنبه UTC+03
66 اربیل استان اربیل عراق 932800 وقت عربستان 13:34 یکشنبه UTC+03
73 Korek Telecom موبايل عراق وقت عربستان 13:34 یکشنبه UTC+03
74 Itisaluna موبايل عراق وقت عربستان 13:34 یکشنبه UTC+03
75 Korek Telecom موبايل عراق وقت عربستان 13:34 یکشنبه UTC+03
76 Mobitel موبايل عراق وقت عربستان 13:34 یکشنبه UTC+03
77 AsiaCell موبايل عراق وقت عربستان 13:34 یکشنبه UTC+03
78 Zain Iraq موبايل عراق وقت عربستان 13:34 یکشنبه UTC+03
79 Zain Iraq موبايل عراق وقت عربستان 13:34 یکشنبه UTC+03
صفحه 1