ترکیه | کد پستی | کد تلفن

کد تلفن اطلاعات در مورد ترکیه

مناطق يا ايالت‌هاي اداري در ترکیه


پرجمعیت‌ترین شهرها در ترکیه


کد تلفن در ترکیه

    پيش‌شماره كشور: +90

کد تلفن شهر یا ماموریت منطقه اداری یا نوع ماموریت کشور یا منطقه جمعیت شهر منطقه زمانی زمان ساعت هماهنگ جهانی
212 Istanbul (European Side) ترکیه وقت شرق اروپا 0:28 جمعه UTC+02
216 Istanbul (Asian Side) ترکیه وقت شرق اروپا 0:28 جمعه UTC+02
222 استان اسکی‌شهر ترکیه وقت شرق اروپا 0:28 جمعه UTC+02
224 استان بورسا ترکیه وقت شرق اروپا 0:28 جمعه UTC+02
226 استان یالوا ترکیه وقت شرق اروپا 0:28 جمعه UTC+02
228 استان بیله‌جک ترکیه وقت شرق اروپا 0:28 جمعه UTC+02
232 استان ازمیر ترکیه وقت شرق اروپا 0:28 جمعه UTC+02
236 استان مانیسا ترکیه وقت شرق اروپا 0:28 جمعه UTC+02
242 استان آنتالیا ترکیه وقت شرق اروپا 0:28 جمعه UTC+02
246 استان اسپارتا ترکیه وقت شرق اروپا 0:28 جمعه UTC+02
248 استان بوردور ترکیه وقت شرق اروپا 0:28 جمعه UTC+02
252 استان موغله ترکیه وقت شرق اروپا 0:28 جمعه UTC+02
256 استان آیدین ترکیه وقت شرق اروپا 0:28 جمعه UTC+02
258 استان دنیزلی ترکیه وقت شرق اروپا 0:28 جمعه UTC+02
262 استان قوجاایلی ترکیه وقت شرق اروپا 0:28 جمعه UTC+02
264 استان سقاریه ترکیه وقت شرق اروپا 0:28 جمعه UTC+02
266 استان بالیکسیر ترکیه وقت شرق اروپا 0:28 جمعه UTC+02
272 افیون قره‌حصار استان افیون قره‌حصار ترکیه 146136 وقت شرق اروپا 0:28 جمعه UTC+02
274 استان کوتاهیه ترکیه وقت شرق اروپا 0:28 جمعه UTC+02
276 استان عشاق ترکیه وقت شرق اروپا 0:28 جمعه UTC+02
282 استان تکیرداغ ترکیه وقت شرق اروپا 0:28 جمعه UTC+02
284 استان ادیرنه ترکیه وقت شرق اروپا 0:28 جمعه UTC+02
286 استان چاناق‌قلعه ترکیه وقت شرق اروپا 0:28 جمعه UTC+02
288 استان قرقلرایلی ترکیه وقت شرق اروپا 0:28 جمعه UTC+02
312 استان آنکارا ترکیه وقت شرق اروپا 0:28 جمعه UTC+02
318 استان قیریق‌قلعه ترکیه وقت شرق اروپا 0:28 جمعه UTC+02
322 استان آدانا ترکیه وقت شرق اروپا 0:28 جمعه UTC+02
324 مرسین (ترکیه) استان مرسین ترکیه 537842 وقت شرق اروپا 0:28 جمعه UTC+02
326 استان ختای ترکیه وقت شرق اروپا 0:28 جمعه UTC+02
328 استان عثمانیه ترکیه وقت شرق اروپا 0:28 جمعه UTC+02
332 استان قونیه ترکیه وقت شرق اروپا 0:28 جمعه UTC+02
338 استان کارامان ترکیه وقت شرق اروپا 0:28 جمعه UTC+02
342 استان غازی عینتاب ترکیه وقت شرق اروپا 0:28 جمعه UTC+02
344 استان قهرمان مرعش ترکیه وقت شرق اروپا 0:28 جمعه UTC+02
346 استان سیواس ترکیه وقت شرق اروپا 0:28 جمعه UTC+02
348 استان کیلیس ترکیه وقت شرق اروپا 0:28 جمعه UTC+02
352 استان قیصریه ترکیه وقت شرق اروپا 0:28 جمعه UTC+02
354 استان یوزگات ترکیه وقت شرق اروپا 0:28 جمعه UTC+02
356 استان توکات ترکیه وقت شرق اروپا 0:28 جمعه UTC+02
358 استان آماسیه ترکیه وقت شرق اروپا 0:28 جمعه UTC+02
362 استان سامسون ترکیه وقت شرق اروپا 0:28 جمعه UTC+02
364 استان چوروم ترکیه وقت شرق اروپا 0:28 جمعه UTC+02
366 استان قسطمونی ترکیه وقت شرق اروپا 0:28 جمعه UTC+02
368 استان سینوپ ترکیه وقت شرق اروپا 0:28 جمعه UTC+02
370 استان قره‌بوک ترکیه وقت شرق اروپا 0:28 جمعه UTC+02
372 استان زنگولداغ ترکیه وقت شرق اروپا 0:28 جمعه UTC+02
374 استان بولی ترکیه وقت شرق اروپا 0:28 جمعه UTC+02
376 استان چانقری ترکیه وقت شرق اروپا 0:28 جمعه UTC+02
378 استان بارتین ترکیه وقت شرق اروپا 0:28 جمعه UTC+02
380 استان دوزجه ترکیه وقت شرق اروپا 0:28 جمعه UTC+02
صفحه 1 بعدی