ترکیه | کد پستی | کد تلفن

کد تلفن اطلاعات در مورد ترکیه

مناطق يا ايالت‌هاي اداري در ترکیه


پرجمعیت‌ترین شهرها در ترکیه


کد تلفن در ترکیه

    پيش‌شماره كشور: +90

کد تلفن شهر یا ماموریت منطقه اداری یا نوع ماموریت کشور یا منطقه جمعیت شهر منطقه زمانی زمان ساعت هماهنگ جهانی
212 Istanbul (European Side) ترکیه وقت شرق اروپا 11:24 سه‌شنبه UTC+03
216 Istanbul (Asian Side) ترکیه وقت شرق اروپا 11:24 سه‌شنبه UTC+03
222 استان اسکی‌شهر ترکیه وقت شرق اروپا 11:24 سه‌شنبه UTC+03
224 استان بورسا ترکیه وقت شرق اروپا 11:24 سه‌شنبه UTC+03
226 استان یالوا ترکیه وقت شرق اروپا 11:24 سه‌شنبه UTC+03
228 استان بیله‌جک ترکیه وقت شرق اروپا 11:24 سه‌شنبه UTC+03
232 استان ازمیر ترکیه وقت شرق اروپا 11:24 سه‌شنبه UTC+03
236 استان مانیسا ترکیه وقت شرق اروپا 11:24 سه‌شنبه UTC+03
242 استان آنتالیا ترکیه وقت شرق اروپا 11:24 سه‌شنبه UTC+03
246 استان اسپارتا ترکیه وقت شرق اروپا 11:24 سه‌شنبه UTC+03
248 استان بوردور ترکیه وقت شرق اروپا 11:24 سه‌شنبه UTC+03
252 استان موغله ترکیه وقت شرق اروپا 11:24 سه‌شنبه UTC+03
256 استان آیدین ترکیه وقت شرق اروپا 11:24 سه‌شنبه UTC+03
258 استان دنیزلی ترکیه وقت شرق اروپا 11:24 سه‌شنبه UTC+03
262 استان قوجاایلی ترکیه وقت شرق اروپا 11:24 سه‌شنبه UTC+03
264 استان سقاریه ترکیه وقت شرق اروپا 11:24 سه‌شنبه UTC+03
266 استان بالیکسیر ترکیه وقت شرق اروپا 11:24 سه‌شنبه UTC+03
272 افیون قره‌حصار استان افیون قره‌حصار ترکیه 146136 وقت شرق اروپا 11:24 سه‌شنبه UTC+03
274 استان کوتاهیه ترکیه وقت شرق اروپا 11:24 سه‌شنبه UTC+03
276 استان عشاق ترکیه وقت شرق اروپا 11:24 سه‌شنبه UTC+03
282 استان تکیرداغ ترکیه وقت شرق اروپا 11:24 سه‌شنبه UTC+03
284 استان ادیرنه ترکیه وقت شرق اروپا 11:24 سه‌شنبه UTC+03
286 استان چاناق‌قلعه ترکیه وقت شرق اروپا 11:24 سه‌شنبه UTC+03
288 استان قرقلرایلی ترکیه وقت شرق اروپا 11:24 سه‌شنبه UTC+03
312 استان آنکارا ترکیه وقت شرق اروپا 11:24 سه‌شنبه UTC+03
318 استان قیریق‌قلعه ترکیه وقت شرق اروپا 11:24 سه‌شنبه UTC+03
322 استان آدانا ترکیه وقت شرق اروپا 11:24 سه‌شنبه UTC+03
324 مرسین (ترکیه) استان مرسین ترکیه 537842 وقت شرق اروپا 11:24 سه‌شنبه UTC+03
326 استان ختای ترکیه وقت شرق اروپا 11:24 سه‌شنبه UTC+03
328 استان عثمانیه ترکیه وقت شرق اروپا 11:24 سه‌شنبه UTC+03
332 استان قونیه ترکیه وقت شرق اروپا 11:24 سه‌شنبه UTC+03
338 استان کارامان ترکیه وقت شرق اروپا 11:24 سه‌شنبه UTC+03
342 استان غازی عینتاب ترکیه وقت شرق اروپا 11:24 سه‌شنبه UTC+03
344 استان قهرمان مرعش ترکیه وقت شرق اروپا 11:24 سه‌شنبه UTC+03
346 استان سیواس ترکیه وقت شرق اروپا 11:24 سه‌شنبه UTC+03
348 استان کیلیس ترکیه وقت شرق اروپا 11:24 سه‌شنبه UTC+03
352 استان قیصریه ترکیه وقت شرق اروپا 11:24 سه‌شنبه UTC+03
354 استان یوزگات ترکیه وقت شرق اروپا 11:24 سه‌شنبه UTC+03
356 استان توکات ترکیه وقت شرق اروپا 11:24 سه‌شنبه UTC+03
358 استان آماسیه ترکیه وقت شرق اروپا 11:24 سه‌شنبه UTC+03
362 استان سامسون ترکیه وقت شرق اروپا 11:24 سه‌شنبه UTC+03
364 استان چوروم ترکیه وقت شرق اروپا 11:24 سه‌شنبه UTC+03
366 استان قسطمونی ترکیه وقت شرق اروپا 11:24 سه‌شنبه UTC+03
368 استان سینوپ ترکیه وقت شرق اروپا 11:24 سه‌شنبه UTC+03
370 استان قره‌بوک ترکیه وقت شرق اروپا 11:24 سه‌شنبه UTC+03
372 استان زنگولداغ ترکیه وقت شرق اروپا 11:24 سه‌شنبه UTC+03
374 استان بولی ترکیه وقت شرق اروپا 11:24 سه‌شنبه UTC+03
376 استان چانقری ترکیه وقت شرق اروپا 11:24 سه‌شنبه UTC+03
378 استان بارتین ترکیه وقت شرق اروپا 11:24 سه‌شنبه UTC+03
380 استان دوزجه ترکیه وقت شرق اروپا 11:24 سه‌شنبه UTC+03
صفحه 1 بعدی