شهرستان گز | کد تلفن

کد تلفن اطلاعات در مورد شهرستان گز

کد تلفن در شهرستان گز

    پيش‌شماره كشور: +98

کد تلفن شهر منطقه اداری کشور یا منطقه جمعیت شهر منطقه زمانی زمان ساعت هماهنگ جهانی
173 علی‌آباد کتول استان گلستان ایران 46183 وقت ایران 10:22 یکشنبه UTC+03:30
صفحه 1


شهرهای نزدیک

نام شهر منطقه اداری کشور یا منطقه جمعیت شهر کد تلفن
بندر ترکمن استان گلستان ایران 45045 772، 152، 173
بهشهر استان مازندران ایران 93500 152
رستمکلا استان مازندران ایران 11306 152
گمیشان استان گلستان ایران 15639 173