خمین | کد تلفن

کد تلفن اطلاعات در مورد خمین

کد تلفن در خمین

    پيش‌شماره كشور: +98

کد تلفن شهر منطقه اداری کشور یا منطقه جمعیت شهر منطقه زمانی زمان ساعت هماهنگ جهانی
865 خمین استان مرکزی ایران 77425 وقت ایران 5:06 شنبه UTC+03:30
صفحه 1


شهرهای نزدیک

نام شهر منطقه اداری کشور یا منطقه جمعیت شهر کد تلفن
`Asgaran استان لرستان ایران 31 332
Haji Abad Japlogh استان لرستان ایران 40 332، 763، 562، 732، بیشتر
Mazra`ehabad استان لرستان ایران 352
Roknabad استان لرستان ایران 159 532