ایتالیا | کد پستی | کد تلفن

کد پستیاطلاعات در مورد ایتالیاکد پستی در ایتالیا

کد پستی شهر منطقه اداری کشور یا منطقه جمعیت شهر منطقه زمانی زمان ساعت هماهنگ جهانی
00010 Marcellina لاتزیو ایتالیا 5508 وقت مرکز اروپا 18:05 پنجشنبه UTC+01
00011 تیولی (ایتالیا) لاتزیو ایتالیا 49342 وقت مرکز اروپا 18:05 پنجشنبه UTC+01
00012 Guidonia لاتزیو ایتالیا 75025 وقت مرکز اروپا 18:05 پنجشنبه UTC+01
00013 Mentana لاتزیو ایتالیا 16288 وقت مرکز اروپا 18:05 پنجشنبه UTC+01
00015 Monterotondo لاتزیو ایتالیا 34376 وقت مرکز اروپا 18:05 پنجشنبه UTC+01
00017 Nerola لاتزیو ایتالیا 1419 وقت مرکز اروپا 18:05 پنجشنبه UTC+01
00018 Palombara Sabina لاتزیو ایتالیا 10659 وقت مرکز اروپا 18:05 پنجشنبه UTC+01
00019 تیولی (ایتالیا) لاتزیو ایتالیا 49342 وقت مرکز اروپا 18:05 پنجشنبه UTC+01
00020 Agosta لاتزیو ایتالیا 1617 وقت مرکز اروپا 18:05 پنجشنبه UTC+01
00021 Affile لاتزیو ایتالیا 1644 وقت مرکز اروپا 18:05 پنجشنبه UTC+01
00022 Anticoli Corrado لاتزیو ایتالیا 910 وقت مرکز اروپا 18:05 پنجشنبه UTC+01
00023 Arsoli لاتزیو ایتالیا 1537 وقت مرکز اروپا 18:05 پنجشنبه UTC+01
00024 Castel Madama لاتزیو ایتالیا 6415 وقت مرکز اروپا 18:05 پنجشنبه UTC+01
00025 Gerano لاتزیو ایتالیا 1201 وقت مرکز اروپا 18:05 پنجشنبه UTC+01
00026 Civitella San Paolo لاتزیو ایتالیا 1547 وقت مرکز اروپا 18:05 پنجشنبه UTC+01
00027 Roviano لاتزیو ایتالیا 1386 وقت مرکز اروپا 18:05 پنجشنبه UTC+01
00028 Subiaco لاتزیو ایتالیا 9030 وقت مرکز اروپا 18:05 پنجشنبه UTC+01
00029 Vicovaro لاتزیو ایتالیا 3714 وقت مرکز اروپا 18:05 پنجشنبه UTC+01
00030 Colonna لاتزیو ایتالیا 3329 وقت مرکز اروپا 18:05 پنجشنبه UTC+01
00031 Artena لاتزیو ایتالیا 11828 وقت مرکز اروپا 18:05 پنجشنبه UTC+01
00032 Carpineto Romano لاتزیو ایتالیا 4936 وقت مرکز اروپا 18:05 پنجشنبه UTC+01
00033 Cave لاتزیو ایتالیا 9529 وقت مرکز اروپا 18:05 پنجشنبه UTC+01
00034 Colleferro لاتزیو ایتالیا 20723 وقت مرکز اروپا 18:05 پنجشنبه UTC+01
00035 Olevano Romano لاتزیو ایتالیا 6354 وقت مرکز اروپا 18:05 پنجشنبه UTC+01
00036 Palestrina لاتزیو ایتالیا 17234 وقت مرکز اروپا 18:05 پنجشنبه UTC+01
00037 Segni لاتزیو ایتالیا 8780 وقت مرکز اروپا 18:05 پنجشنبه UTC+01
00038 Valmontone لاتزیو ایتالیا 12244 وقت مرکز اروپا 18:05 پنجشنبه UTC+01
00039 Zagarolo لاتزیو ایتالیا 12735 وقت مرکز اروپا 18:05 پنجشنبه UTC+01
00040 پومتزیا لاتزیو ایتالیا 43960 وقت مرکز اروپا 18:05 پنجشنبه UTC+01
00041 Cecchina لاتزیو ایتالیا 12000 وقت مرکز اروپا 18:05 پنجشنبه UTC+01
00042 Anzio لاتزیو ایتالیا 36952 وقت مرکز اروپا 18:05 پنجشنبه UTC+01
00043 Ciampino لاتزیو ایتالیا 36074 وقت مرکز اروپا 18:05 پنجشنبه UTC+01
00044 Frascati لاتزیو ایتالیا 19314 وقت مرکز اروپا 18:05 پنجشنبه UTC+01
00045 Genzano di Roma لاتزیو ایتالیا 22178 وقت مرکز اروپا 18:05 پنجشنبه UTC+01
00046 Grottaferrata لاتزیو ایتالیا 17663 وقت مرکز اروپا 18:05 پنجشنبه UTC+01
00047 Marino لاتزیو ایتالیا 32706 وقت مرکز اروپا 18:05 پنجشنبه UTC+01
00048 Nettuno لاتزیو ایتالیا 36080 وقت مرکز اروپا 18:05 پنجشنبه UTC+01
00049 Velletri لاتزیو ایتالیا 48236 وقت مرکز اروپا 18:05 پنجشنبه UTC+01
00050 فیومیچینو لاتزیو ایتالیا 50535 وقت مرکز اروپا 18:05 پنجشنبه UTC+01
00051 Allumiere لاتزیو ایتالیا 4187 وقت مرکز اروپا 18:05 پنجشنبه UTC+01
00052 Cerveteri لاتزیو ایتالیا 26772 وقت مرکز اروپا 18:05 پنجشنبه UTC+01
00053 چیویتاوکیا لاتزیو ایتالیا 50032 وقت مرکز اروپا 18:05 پنجشنبه UTC+01
00054 فیومیچینو لاتزیو ایتالیا 50535 وقت مرکز اروپا 18:05 پنجشنبه UTC+01
00055 Ladispoli لاتزیو ایتالیا 29968 وقت مرکز اروپا 18:05 پنجشنبه UTC+01
00057 فیومیچینو لاتزیو ایتالیا 50535 وقت مرکز اروپا 18:05 پنجشنبه UTC+01
00058 Santa Marinella لاتزیو ایتالیا 14951 وقت مرکز اروپا 18:05 پنجشنبه UTC+01
00059 Tolfa لاتزیو ایتالیا 4942 وقت مرکز اروپا 18:05 پنجشنبه UTC+01
00060 Formello لاتزیو ایتالیا 9271 وقت مرکز اروپا 18:05 پنجشنبه UTC+01
00061 Anguillara Sabazia لاتزیو ایتالیا 14236 وقت مرکز اروپا 18:05 پنجشنبه UTC+01
00062 Bracciano لاتزیو ایتالیا 18645 وقت مرکز اروپا 18:05 پنجشنبه UTC+01
صفحه 1 بعدی