کالیفرنیا | کد پستی | کد تلفن

کد تلفن اطلاعات در مورد کالیفرنیا


شهرهای ‎کالیفرنیا

گلندیل (کالیفرنیا)
کرمان (کالیفرنیا)
کوپرتینو، کالیفرنیا
چولا ویستا، کالیفرنیا
پاسادینا، کالیفرنیا
پالم اسپرینگز
پالو آلتو
والهو، کالیفرنیا
هانتینگتون بیچ
هیوارد (کالیفرنیا)
نیوپورت بیچ، کالیفرنیا
مارتینز، کالیفرنیا
مانتین ویو
ملیبو، کالیفرنیا
منلو پارک، کالیفرنیا
مکا، کالیفرنیا
میلپیتاس
لانگ بیچ
لاگونا بیچ، کالیفرنیا
لس‌آنجلس
لوس آلتوس
فرزنو
فریمانت، کالیفرنیا
سانتا آنا، کالیفرنیا
سانتا روزا، کالیفرنیا
سانتا ماریا
سان‌خوزه٬ کالیفرنیا
سان‌فرانسیسکو
ساکرامنتو
سن برناردینو، کالیفرنیا
سن دیگو
سنتا باربارا، کالیفرنیا
سنتا مونیکا، کالیفرنیا
سیل بیچ
ردوود سیتی، کالیفرنیا
ریورساید
تاوزند اوکس
بربنک، کالیفرنیا
برکلی، کالیفرنیا
بنیسیا، کالیفرنیا
بورلی هیلز
بیکرزفیلد، کالیفرنیا
ارواین، کالیفرنیا
استاکتون
اوهای
آناهایم
آگورا هیلز

شهرهای دیگر ‎کالیفرنیا

Z Y W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A

کد تلفن در کالیفرنیا

    پيش‌شماره كشور: +1

کد تلفن شهر منطقه اداری کشور یا منطقه جمعیت شهر منطقه زمانی زمان ساعت هماهنگ جهانی
209 کالیفرنیا ایالات متحدهٔ امریکا وقت غرب امریکا 9:06 جمعه UTC-07
213 لس‌آنجلس کالیفرنیا ایالات متحدهٔ امریکا 3,8 میلیون وقت غرب امریکا 9:06 جمعه UTC-07
310 لس‌آنجلس کالیفرنیا ایالات متحدهٔ امریکا 3,8 میلیون وقت غرب امریکا 9:06 جمعه UTC-07
323 لس‌آنجلس کالیفرنیا ایالات متحدهٔ امریکا 3,8 میلیون وقت غرب امریکا 9:06 جمعه UTC-07
408 سان‌خوزه٬ کالیفرنیا کالیفرنیا ایالات متحدهٔ امریکا 945942 وقت غرب امریکا 9:06 جمعه UTC-07
415 سان‌فرانسیسکو کالیفرنیا ایالات متحدهٔ امریکا 805235 وقت غرب امریکا 9:06 جمعه UTC-07
424 لس‌آنجلس کالیفرنیا ایالات متحدهٔ امریکا 3,8 میلیون وقت غرب امریکا 9:06 جمعه UTC-07
510 Oakland کالیفرنیا ایالات متحدهٔ امریکا 390724 وقت غرب امریکا 9:06 جمعه UTC-07
530 کالیفرنیا ایالات متحدهٔ امریکا وقت غرب امریکا 9:06 جمعه UTC-07
559 فرزنو کالیفرنیا ایالات متحدهٔ امریکا 494665 وقت غرب امریکا 9:06 جمعه UTC-07
562 لانگ بیچ کالیفرنیا ایالات متحدهٔ امریکا 462257 وقت غرب امریکا 9:06 جمعه UTC-07
619 سن دیگو کالیفرنیا ایالات متحدهٔ امریکا 1,3 میلیون وقت غرب امریکا 9:06 جمعه UTC-07
626 پاسادینا، کالیفرنیا کالیفرنیا ایالات متحدهٔ امریکا 137122 وقت غرب امریکا 9:06 جمعه UTC-07
650 سان‌فرانسیسکو کالیفرنیا ایالات متحدهٔ امریکا 805235 وقت غرب امریکا 9:06 جمعه UTC-07
661 بیکرزفیلد، کالیفرنیا کالیفرنیا ایالات متحدهٔ امریکا 347483 وقت غرب امریکا 9:06 جمعه UTC-07
702 لاس‌وگاس نوادا ایالات متحدهٔ امریکا 583756 وقت غرب امریکا 9:06 جمعه UTC-07
707 کالیفرنیا ایالات متحدهٔ امریکا وقت غرب امریکا 9:06 جمعه UTC-07
714 آناهایم کالیفرنیا ایالات متحدهٔ امریکا 336265 وقت غرب امریکا 9:06 جمعه UTC-07
760 Oceanside کالیفرنیا ایالات متحدهٔ امریکا 167086 وقت غرب امریکا 9:06 جمعه UTC-07
775 رینو، نوادا نوادا ایالات متحدهٔ امریکا 225221 وقت غرب امریکا 9:06 جمعه UTC-07
805 کالیفرنیا ایالات متحدهٔ امریکا وقت غرب امریکا 9:06 جمعه UTC-07
818 کالیفرنیا ایالات متحدهٔ امریکا وقت غرب امریکا 9:06 جمعه UTC-07
831 Salinas کالیفرنیا ایالات متحدهٔ امریکا 150441 وقت غرب امریکا 9:06 جمعه UTC-07
858 سن دیگو کالیفرنیا ایالات متحدهٔ امریکا 1,3 میلیون وقت غرب امریکا 9:06 جمعه UTC-07
909 سن برناردینو، کالیفرنیا کالیفرنیا ایالات متحدهٔ امریکا 209924 وقت غرب امریکا 9:06 جمعه UTC-07
916 ساکرامنتو کالیفرنیا ایالات متحدهٔ امریکا 466488 وقت غرب امریکا 9:06 جمعه UTC-07
925 Concord کالیفرنیا ایالات متحدهٔ امریکا 122067 وقت غرب امریکا 9:06 جمعه UTC-07
949 کالیفرنیا ایالات متحدهٔ امریکا وقت غرب امریکا 9:06 جمعه UTC-07
951 ریورساید کالیفرنیا ایالات متحدهٔ امریکا 303871 وقت غرب امریکا 9:06 جمعه UTC-07
صفحه 1