کالیفرنیا | کد پستی | کد تلفن

کد تلفن اطلاعات در مورد کالیفرنیا


شهرهای ‎کالیفرنیا

گلندیل (کالیفرنیا) کد تلفن
کرمان (کالیفرنیا) کد تلفن
کوپرتینو، کالیفرنیا کد تلفن
چولا ویستا، کالیفرنیا کد تلفن
پاسادینا، کالیفرنیا کد تلفن
پالم اسپرینگز کد تلفن
پالو آلتو کد تلفن
والهو، کالیفرنیا کد تلفن
هانتینگتون بیچ کد تلفن
هیوارد (کالیفرنیا) کد تلفن
نیوپورت بیچ، کالیفرنیا کد تلفن
مارتینز، کالیفرنیا کد تلفن
مانتین ویو کد تلفن
ملیبو، کالیفرنیا کد تلفن
منلو پارک، کالیفرنیا کد تلفن
مکا، کالیفرنیا کد تلفن
میلپیتاس کد تلفن
لانگ بیچ کد تلفن
لاگونا بیچ، کالیفرنیا کد تلفن
لس‌آنجلس کد تلفن
لوس آلتوس کد تلفن
فرزنو کد تلفن
فریمانت، کالیفرنیا کد تلفن
سانتا آنا، کالیفرنیا کد تلفن
سانتا روزا، کالیفرنیا کد تلفن
سانتا ماریا کد تلفن
سان‌خوزه٬ کالیفرنیا کد تلفن
سان‌فرانسیسکو کد تلفن
ساکرامنتو کد تلفن
سن برناردینو، کالیفرنیا کد تلفن
سن دیگو کد تلفن
سنتا باربارا، کالیفرنیا کد تلفن
سنتا مونیکا، کالیفرنیا کد تلفن
سیل بیچ کد تلفن
ردوود سیتی، کالیفرنیا کد تلفن
ریورساید کد تلفن
تاوزند اوکس کد تلفن
بربنک، کالیفرنیا کد تلفن
برکلی، کالیفرنیا کد تلفن
بنیسیا، کالیفرنیا کد تلفن
بورلی هیلز کد تلفن
بیکرزفیلد، کالیفرنیا کد تلفن
ارواین، کالیفرنیا کد تلفن
استاکتون کد تلفن
اوهای کد تلفن
آناهایم کد تلفن
آگورا هیلز کد تلفن

شهرهای دیگر ‎کالیفرنیا

Z Y W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A

کد تلفن در کالیفرنیا

    پيش‌شماره كشور: +1

کد تلفن شهر منطقه اداری کشور یا منطقه جمعیت شهر منطقه زمانی زمان ساعت هماهنگ جهانی
209 کالیفرنیا ایالات متحدهٔ امریکا وقت غرب امریکا 7:48 یکشنبه UTC-08
213 لس‌آنجلس کالیفرنیا ایالات متحدهٔ امریکا 3,8 میلیون وقت غرب امریکا 7:48 یکشنبه UTC-08
310 لس‌آنجلس کالیفرنیا ایالات متحدهٔ امریکا 3,8 میلیون وقت غرب امریکا 7:48 یکشنبه UTC-08
323 لس‌آنجلس کالیفرنیا ایالات متحدهٔ امریکا 3,8 میلیون وقت غرب امریکا 7:48 یکشنبه UTC-08
408 سان‌خوزه٬ کالیفرنیا کالیفرنیا ایالات متحدهٔ امریکا 945942 وقت غرب امریکا 7:48 یکشنبه UTC-08
415 سان‌فرانسیسکو کالیفرنیا ایالات متحدهٔ امریکا 805235 وقت غرب امریکا 7:48 یکشنبه UTC-08
424 لس‌آنجلس کالیفرنیا ایالات متحدهٔ امریکا 3,8 میلیون وقت غرب امریکا 7:48 یکشنبه UTC-08
510 Oakland کالیفرنیا ایالات متحدهٔ امریکا 390724 وقت غرب امریکا 7:48 یکشنبه UTC-08
530 کالیفرنیا ایالات متحدهٔ امریکا وقت غرب امریکا 7:48 یکشنبه UTC-08
559 فرزنو کالیفرنیا ایالات متحدهٔ امریکا 494665 وقت غرب امریکا 7:48 یکشنبه UTC-08
562 لانگ بیچ کالیفرنیا ایالات متحدهٔ امریکا 462257 وقت غرب امریکا 7:48 یکشنبه UTC-08
619 سن دیگو کالیفرنیا ایالات متحدهٔ امریکا 1,3 میلیون وقت غرب امریکا 7:48 یکشنبه UTC-08
626 پاسادینا، کالیفرنیا کالیفرنیا ایالات متحدهٔ امریکا 137122 وقت غرب امریکا 7:48 یکشنبه UTC-08
650 سان‌فرانسیسکو کالیفرنیا ایالات متحدهٔ امریکا 805235 وقت غرب امریکا 7:48 یکشنبه UTC-08
661 بیکرزفیلد، کالیفرنیا کالیفرنیا ایالات متحدهٔ امریکا 347483 وقت غرب امریکا 7:48 یکشنبه UTC-08
702 لاس‌وگاس نوادا ایالات متحدهٔ امریکا 583756 وقت غرب امریکا 7:48 یکشنبه UTC-08
707 کالیفرنیا ایالات متحدهٔ امریکا وقت غرب امریکا 7:48 یکشنبه UTC-08
714 آناهایم کالیفرنیا ایالات متحدهٔ امریکا 336265 وقت غرب امریکا 7:48 یکشنبه UTC-08
760 Oceanside کالیفرنیا ایالات متحدهٔ امریکا 167086 وقت غرب امریکا 7:48 یکشنبه UTC-08
775 رینو، نوادا نوادا ایالات متحدهٔ امریکا 225221 وقت غرب امریکا 7:48 یکشنبه UTC-08
805 کالیفرنیا ایالات متحدهٔ امریکا وقت غرب امریکا 7:48 یکشنبه UTC-08
818 کالیفرنیا ایالات متحدهٔ امریکا وقت غرب امریکا 7:48 یکشنبه UTC-08
831 Salinas کالیفرنیا ایالات متحدهٔ امریکا 150441 وقت غرب امریکا 7:48 یکشنبه UTC-08
858 سن دیگو کالیفرنیا ایالات متحدهٔ امریکا 1,3 میلیون وقت غرب امریکا 7:48 یکشنبه UTC-08
909 سن برناردینو، کالیفرنیا کالیفرنیا ایالات متحدهٔ امریکا 209924 وقت غرب امریکا 7:48 یکشنبه UTC-08
916 ساکرامنتو کالیفرنیا ایالات متحدهٔ امریکا 466488 وقت غرب امریکا 7:48 یکشنبه UTC-08
925 Concord کالیفرنیا ایالات متحدهٔ امریکا 122067 وقت غرب امریکا 7:48 یکشنبه UTC-08
949 کالیفرنیا ایالات متحدهٔ امریکا وقت غرب امریکا 7:48 یکشنبه UTC-08
951 ریورساید کالیفرنیا ایالات متحدهٔ امریکا 303871 وقت غرب امریکا 7:48 یکشنبه UTC-08
صفحه 1