هامبورگ | کد پستی | کد تلفن

کد تلفن اطلاعات در مورد هامبورگ

کد تلفن در هامبورگ

    پيش‌شماره كشور: +49

کد تلفن شهر منطقه اداری کشور یا منطقه جمعیت شهر منطقه زمانی زمان ساعت هماهنگ جهانی
40 هامبورگ هامبورگ آلمان 1,7 میلیون وقت مرکز اروپا 0:26 پنجشنبه UTC+02
4105 هامبورگ هامبورگ آلمان 1,7 میلیون وقت مرکز اروپا 0:26 پنجشنبه UTC+02
4721 هامبورگ هامبورگ آلمان 1,7 میلیون وقت مرکز اروپا 0:26 پنجشنبه UTC+02
صفحه 1


شهرهای نزدیک

نام شهر منطقه اداری کشور یا منطقه جمعیت شهر کد تلفن کد پستی
Eppendorf هامبورگ آلمان 23021 37293 22529، 20249، 20251
Horn هامبورگ آلمان 6766 22111، 22113، 22119
Neustadt هامبورگ آلمان 11856 36077
Wilhelmsburg هامبورگ آلمان 49132 39607، 39778 21073، 21107، 21077، 21109، بیشتر